På en arbetsplats med verklig mångfald finns det olika medarbetare, de värdesätts och alla är lika delaktiga i arbetet. Mångfald är här - låt oss vara olika tillsammans!

Mångfald kan synas i arbetslivet på många sätt

Anställda i olika åldrar

På arbetsplatsen är det viktigt att ta hänsyn till ungdomar, vuxna, medelålders och vuxna.

Familjevänlig arbetsplats

En familjevänlig arbetsplats tar hänsyn till olika livssituationer.

Jämställdhet på arbetsplatsen

Jämställdhetslagen ålägger arbetsgivare att främja jämställdhet mellan könen.

Multicultural work communities 

At their best, different cultures enliven and unite work communities. 

Anställda med funktionshinder

Funktionshindrade är en mycket heterogen grupp. Olika skador har olika effekter. 

Deltidsanställda

Deltidsanställda kan t.ex. vara sjuka eller befinna sig i kris.

Regnbågsfärgade människor

Osynliga på många företag. En säker arbetsmiljö skulle få alla att må bättre.

Språklig mångfald

För att undvika missförstånd bör språket på arbetsplatsen vara tydligt. 

Andra individuella egenskaper

Alla människor är olika på ett eller annat sätt.