Onko sinullakin monimuotoinen työpaikka? Aidosti monimuotoisessa työpaikassa on erilaisia työntekijöitä, kaikkia arvostetaan ja kaikki otetaan tasapuolisesti mukaan tekemiseen. Monimuotoisuus on täällä – ollaan yhdessä erilaisia!

Monimuotoisuus voi näkyä työelämässä monella tapaa

Eri-ikäiset työntekijät

Työpaikalla on tärkeää huomioida sekä, nuoret, aikuiset, keski-ikäiset että varttuneet.

Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet.

Sukupuolten tasa-arvo työpaikalla

Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajia edistämään sukupuolten tasa-arvoa.

Monikulttuuriset työyhteisöt

Parhaimmillaan erilaiset kulttuurit elävöittävät ja yhdistävät työyhteisöjä. 

Vammaiset työntekijät

Vammaiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Erilaiset vammat vaikuttavat eri tavalla. 

Osatyökykyiset työntekijät

Osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi sairaat, toipilaat, vammaiset tai kriisin kokeneet.

Sateenkaari-ihmiset

Näkymättömiä monissa yrityksissä. Turvallinen työilmapiiri helpottaisi kaikkien oloa.

Kielellinen monimuotoisuus

Väärinymmärrysten välttämiseksi työpaikkakielen tulisi olla selkeää. 

Muut yksilölliset ominaisuudet

Kaikki ihmiset ovat tavalla tai toisella erilaisia. Erilaisuus on osa työpaikkojen arkea. 

Monimuotoisuuden johtaminen

Monimuotoisuuden tai erilaisuuden johtaminen on keskeinen osa hyvää henkilöstöjohtamista ja jokaisen esihenkilön toimintaa. Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen tulee näkyä työpaikan tavoitteissa ja strategiassa.

Kohtuulliset mukautukset

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus tehdä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden saada työtä ja suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla.

Monimuotoisuus työsuojelussa

Erilaisten ihmisten työsuojelusta ja -turvallisuudesta huolehtiminen niin, ettei työn tekemisestä aiheudu vaaraa tai haittaa tekijälle tai muille, huolimatta yksilöllisistä, kulttuurisista tai muista eroavaisuuksista, on monimuotoisuutta työsuojelussa.          

TTK:n monimuotoisuus opas

Julkaisun tarkoituksena on tukea työpaikkoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä sekä monimuotoisuuden johtamisessa ja huomioimisessa työsuojelussa. Julkaisu tukee myös näihin aiheisiin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisessa.

Monimuotoinen kahvitauko -osallistu!

4.9.2024, 9.10.2024, 6.11.2024 ja  4.12.2024 kello 14:00 – 14:15.         #Monimuotoinen! #Monimuotoisuuskahvit #Diversitycoffeebreak #Mångfaldsfika

#Monimuotoinen! – ammattiliittojen uudentyyppinen yhteistyöhanke

Ammattiliitto Pro, Teollisuusliitto ja Ylemmät Toimihenkilöt aloittavat 10.4.2024 yhteistyöhankkeen, jossa edistetään työelämän monimuotoisuutta kemian aloilla.