Osatyökykyiset työntekijät

Osatyökykyisyyden sijaan meidän tulisi puhua täsmätyökykyisyydestä.

Suomessa on noin 300 000 osatyökykyistä henkilöä koko ajan työsuhteessa. ~Vates-säätiö.

Osatyökykyisten työllistymisessä on vuosittain arviolta 1,3 miljardin euron hyödyntämätön potentiaali.  ~Ilmarinen Oy.

Osatyökykyinen on työkykyinen, kunhan hänelle löydetään sopiva työ tai työtä mukautetaan esim. työaikaa lyhentämällä. 

Osatyökykyisen henkilön on mahdollista suoriutua työstä, jos työkyvyn heikkenemisen merkit on havaittu ajoissa ja oikeanlaiset työkyvyn tukitoimet on löydetty. Työkyky ja työstä suoriutuminen vaihtelevat kaikilla pitkän työuran aikana.

Työkykyä alentavia syitä voivat esimerkiksi olla: 

  • fyysiset ja psyykkiset sairaudet,
  • pitkäaikainen ja haitallinen henkinen tai fyysinen kuormittuminen työssä,
  • osaamis- ja työnhallintaongelmat,
  • yksityiselämään liittyvät elintavat ja elämäntilanteet,
  • ikääntymiseen liittyvät asiat,
  • päihdeongelmat sekä
  • kuormittava elämäntilanne.

Työnantaja voi tukea yksilön voimavarojen kehittämistä ja työntekijä voi aktiivisesti osallistua sekä oman työnsä että työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämiseen.

Helpottamalla työhön osallistumista ja työllistymistä voidaan nostaa työllisyysastetta ja pidentää työuria. 

Lue lisää Työturvallisuuskeskuksen sivustolta.

Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää. Lue lisää KEHA-keskuksen sivuilta.