Kielellinen monimuotoisuus

Jotta työpaikalla vältytään väärin ymmärryksiltä ja niiden aiheuttamilta riita- ja vaaratilanteilta, kannattaa työpaikoilla kiinnittää huomiota käytettävään kieleen, sanoihin ja kommunikaatiotapaan. Ohjeistuksen tulisi olla ymmärrettävää kaikille. 

Huomionarvoista on ainakin ihmisten kielitaito, lukemiseen liittyvät haasteet, tekniset valmiudet, murreilmaisut, työpaikalla käytettävä oma sanasto ja erilaiset aisteihin liittyvät haasteet. Kaikki me opimme vähän eri tavoilla ja ymmärrämme todellisuutta vähän eri tavoin, jos ihmisten välinen viestintä tapahtuu kielitaidon rajamailla, tulee väärinymmärryksiä melko helposti. 

Jo työturvallisuuslain mukaan tulee huomioida ihmisten henkilökohtaiset ominaisuudet. Useasti henkilökohtaisten ominaisuuksien huomioiminen auttaa työpaikalla useita. Selkeän kielen tai jopa selkokielen käyttäminen on kaikkien etu, vaikka vain joillekin ratkaisevaa. Useimmilla työpaikoillamme työskentelee monen kielisiä ihmisiä. Helppona ratkaisuna on usein valittu työkieleksi englanti, vaikka juuri kukaan ei osaisi sitä suomea paremmin tai usein jopa. Järkevämpää olisi miettiä muita keinoja ja esim. panostaa erilaiseen kuvalliseen viestintään. Usein myös ohjeiden saaminen sekä kirjallisesti että kuultuna lisää ymmärtäjien määrää. 

Kun työpaikalle tulee uusi työntekijä hän ei voi osata työpaikan omaa sanastoa. Työpaikalla kannattaakin tehdä työpaikan oma sanasto. Syrjimätön kieli (inklusiivinen kieli) ei jätä ketään ulkopuolella, vaan antaa kaikille mahdollisuuden parhaaseen mahdolliseen. 

Lisätietoa syrjimättömästä kielestä löytyy esim. täältä