Eri-ikäiset työntekijät

Työelämässä kohtaavat nuoret aikuiset, keski-ikäiset ja varttuneemmat työntekijät. On kokemusta, uutta virtaa, epävarmuutta, itsevarmuutta ja kaiken kattava kirjo erilaisia ikään ja elämäntilanteisiin kuuluvia tunteita ja tarpeita. Työuran aloittavien osalta korostuu perehdytys ja työnopastus, mutta samalla työpaikoille saadaan uutta osaamista ja virtaa. Keski-ikäisillä on samaan aikaan ehkä paljon huoltovastuita, mutta he ovat työpaikoilla myös usein jo kokeneita avainhenkilöitä, joten kuormitus voi kasvaa. Ikääntyminen tuo usein mukanaan muutoksia fyysisiin ja aistinvaraisiin valmiuksiin, mutta samalla asiantuntemus ja strateginen ajattelu on hyvin kehittynyttä. 

Voidaan ajatella, että näiden tunteiden, osaamisten, erojen ja tarpeiden kirjo on niin laaja, ettei kaikkea voi ottaa huomioon, mutta lannistua ei saa, koska potentiaalia on.  

Olisi panostettava siihen, että eri sukupolvien edustajat toimisivat mahdollisimman hyvin yhdessä, toisten vahvuuksia kunnioittaen ja yhteensovittaen. Kysymys on siitä, nähdäänkö työpaikalla eri-ikäisten työntekijöiden osaamisen erot voimavarana ja työpaikkaa vahvistavana tekijänä vai koetaanko ne päinvastoin haastavana asiana? Jotta erilaisia ominaisuuksia osataan hyödyntää, on yksilölliset erot ensin tunnistettava ja on tiedostettava myös eri-ikäisten välillä olevat jännitteet, jotka voivat näkyä omaan asemaan liittyvinä epävarmuuksina. 

Asiasta lisää: Työturvallisuuskeskuksen Työkaariarvio