Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja johtamista sekä työpaikan käytäntöjä ja asenteita. Perheystävällisyys ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan perhe on käsitteenä laaja: perheystävällisyys ulottuu elämänkaaren eri vaiheisiin ja hyvin monimuotoisiin perheisiin.

Esimerkkejä erilaisista perheistä:

 • Yhden vanhemman perheet
 • Uusperheet
 • Kahden kulttuurin perheet
 • Sateenkaariperheet
 • Monikkoperheet
 • Lapsettomat ja lapsettomuushoidoissa käyvät
 • Adoptioperheet
 • Perhehoitoperheet
 • Lapsikuolema- ja leskiperheet

Muita perheeseen liittyviä elämäntilanteita ovat esimerkiksi ikääntyvistä vanhemmista huolehtiminen, avo- ja avioero tai läheisen kuolema.

Jokaisella on oma ainutlaatuinen perhetilanteensa. Perheystävällisessä työkulttuurissa jokainen tulee kohdatuksi ja tuetuksi omassa tilanteessaan. 

Perheystävällisyyden hyödyt

 • lisää jaksamista, työtyytyväisyyttä ja sitoutumista
 • kehittää toimintakulttuuria
 • vahvistaa työnantajamielikuvaa
 • tukee niin yksilön kuin koko perheen hyvinvointia
 • lisääntyvän hyvinvoinnin kautta vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta.

Miten?

Perheystävällisyyden toteuttamisessa keskeistä on erilaisten tilanteiden tunnistaminen, hyvä henkilöstöpolitiikka, perhemyönteinen asenne sekä yhteisten pelisääntöjen noudattaminen. Kaikkia perhetilanteita tukevia hyviä käytäntöjä ovat mm:

 • Ennakoiva ja työntekijöiden tarpeita huomioiva työaikasuunnittelu
 • Joustavat työajat ja etätyömahdollisuudet
 • Mahdollisuus osa-aikatyöhön ja työajan lyhentämiseen
 • Palkallisten ja palkattomien vapaiden myöntäminen 

Lisää perheystävällisyydestä Monimuotoiset perheet -verkoston sivuilla

SAK:n perhevapaaopas