Muut yksilölliset ominaisuudet

Kaikki ihmiset ovat tavalla tai toisella erilaisia. Me olemme eri mittaisia, meillä on erilainen huumorintaju, osa meistä oppii lukemalla, osa on ollut pitkään jossain työtehtävässä, osalle tietotekniikka on vaikeaa, osalla alkaa ikä painaa, osalla on joku sairaus, osa näkee huonosti, joillekin istuminen on vaikeaa, toisille lukeminen. Nämä ja kaikki mahdolliset muut asiat ovat osa työpaikkojen arkea.

Jo työturvallisuuslainkin mukaan ihmisten henkilökohtaiset edellytykset tulee huomioida. Usein puhutaan työkykyrajoitteista, osaamisesta ja iästä. Nuorena ollaan kokemattomia. Ikääntyessä elimistössä tapahtuu muutoksia ja oppimiskyky hidastuu. Muiden toimenpiteitä aiheuttavien ominaisuuksien tunnistaminen onkin ehkä vieraampaa ja vaatii avointa keskustelua ja herkkää korvaa. On ikävää valittaa, jos ei mahdu istumaan työpaikan tuoleihin tai on liian lyhyt ottamaan tavaroita hyllystä. Juuri kukaan ei tunnista, kuinka oma historia vaikuttaa siihen miksi kokee työpaikalla jonkun tilanteen kovin kuormittavana.

Yleisesti ottaen mitä eritavoin esteettömämpi työpaikka on, sitä useampi pystyy työskentelemään ilman turhia ongelmia. Parempi valaistus auttaa kaikkia, ei vain niitä, joiden näkö on heikentynyt.