Sateenkaari-ihmiset

Tietoa, tahtoa ja tekoja – vinkkejä luottamushenkilölle

Näin tuet sateenkaarevaa työpaikalla

 1. Aloita lukemalla, mitä työpaikkasi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmiin sekä erilaisiin toimintamalleihin ja -ohjeisiin on kirjattu. Löytyykö niistä esimerkiksi mainintoja sukupuoliin ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen niin, että sukupuolen moninaisuutta kunnioitetaan kaikilta osin? Löydätkö esimerkiksi kirjattuna, että työyhteisössä kunnioitetaan erilaisten ihmisten ominaisuuksia, tapoja ja taustoja? Tai löydätkö maininnan, että työnantaja huolehtii, että jokaisella on samanlaiset mahdollisuudet työssä ja uralla?
  Jos näitä ei löydy, sinun kannattaa jutella asiasta johdon ja henkilöstöhallinnon edustajan kanssa. Miettikää yhdessä, miten hoidatte asian.
  Jos suunnitelmissa nämä on jo huomioitu, voit seuraavaksi tarkastella työpaikan fyysistä ympäristöä. Näkyykö suunnitelmien kirjaukset käytännössä? Onko esimerkiksi toimitiloissa huomioitu erilaisuus sukupuolineutraaleina tiloina, kuten saniteettitilat sekä henkilöstön että asiakkaiden osalta?
 2. Mikäli sateenkaarevuus aiheena tuntuu sinusta uudelta tai haluat lisätietoa, voit kysyä neuvoa omasta liitostasi ja/tai hakeutua oppimaan aiheesta. Valtakunnallisella ihmisoikeusjärjestö Seta ry:llä on asiantuntevaa tietoa ja koulutusta. Koulutus ja tiedonsaanti on hyvä ottaa puheeksi myös työnantajan edustajan kanssa yleisesti.
 3. Muistuttele tasaisin väliajoin edustettaviasi näistä yhdenvertaisuusasioista. On tärkeää tuoda työpaikalla esille ihmisten erilaisuus myös silloin, kun se ei näy päälle päin. Sinun kannattaa lisätä ymmärrystä, että työpaikalla voi olla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä sekä sateenkaariperheiden jäseniä. Se on jo hyvä avaus! Se viestittää erilaisuuden hyväksymisestä sekä kaikkien työpaikan ihmisten mukaan ottamisesta samanarvoisina.
 4. Järjestä yhteinen keskustelutilaisuus edustettavillesi etänä tai pienellä porukalla kasvotusten. 
  Aiheena voi olla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevat termit ja käsitteet, vaikkapa Seta ry:n sanaston avulla.
  Toinen aihe voisi olla työpaikkanne keskustelukulttuuri. Miten työyhteisösi sanoittaa asioita, millaista huumoria työpaikalla käytetään ja miltä nämä ihmisistä tuntuvat? Työpaikalla huumori ja vitsit kuuluvat arkeen. Niitä voi olla tarpeen mukauttaa siten, että ne ovat hauskoja kaikkien kannalta.
  Asioiden esille nostaminen auttaa ymmärtämään ja pientenkin asioiden muuttamisella on iso vaikutus. Pidä keskustelutilaisuuksia säännöllisesti. Työelämä muuttuu ja muutoksessa on tarpeen olla mukana erilaisuuden osaltakin. 
 5. Tuet luottamushenkilönä sateenkaari-ihmistä suhtautumalla häneen arvostavasti ja olettamatta hänestä ensisilmäyksellä. Monesti oletus menee oikein, mutta ei aina. Siispä esimerkiksi työkaverin sukupuolta ei kannata olettaa ulkonäön tai nimen perusteella.
  Näin toimimalla näytät hyvää esimerkkiä muille ja teet työpaikastasi inklusiivista eli sellaista, joka ottaa avoimesti mukaan ihmiset ihmisinä ominaisuuksistaan riippumatta. Luottamushenkilönä sinulla on vaikutusvaltaa. Voit muistuttaa itseäsi ja muita, että jokaisen oma kokemus itsestään on ratkaiseva. Jokaiselle kuuluu oikeus omaan sukupuoli-identiteettiin ja sen ilmaisuun haluamallaan tavalla.