Psykologinen turvallisuus

Psykologinen turvallisuus työyhteisössä tarkoittaa sitä, että jokainen työyhteisön jäsen työtehtävästä tai asemasta riippumatta, kokee voivansa turvallisesti kertoa näkemyksensä, tehdä virheitä, kysyä, ehdottaa, kokea arvostusta ja olla oma itsensä.

Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä kannustetaan keskustelemaan ja jakamaan tietoa ja kokemuksia. Erilaisia näkökulmia arvostetaan ja vaikeitakin asioita voidaan ottaa esille. Virheet nähdään kehitystyökaluina ja yhteisen oppimisen välineinä. Keskeneräisiä ajatuksia tai ideoita ei tyrmätä, vaan työstetään yhdessä.

Tyypillisesti seurauksena on aidosti kehittyvä, tehokkaampi, oppivampi ja toimivampi työyhteisö.  Turvallisessa työyhteisössä vuorovaikutus ja viestintä pelaa paremmin, ihmiset oppivat enemmän, sitoutuvat työpaikkaansa ja voivat paremmin.

Lue lisää työterveyslaitoksen sivulta.