#Monimuotoinen! – ammattiliittojen uudentyyppinen yhteistyöhanke

18.3.2024

Ammattiliitto Pro, Teollisuusliitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN aloittavat tänään 10.4.2024 yhteistyöhankkeen, jossa edistetään työelämän monimuotoisuutta kemian aloilla. Tänään kokoamme liittojen jäsenkuntaa yhteiselle lounaalle ja keskustelemaan aiheesta.

Tämä on ensimmäinen yli keskusjärjestörajojen menevä yhteistyöhanke monimuotoisuuden teemalla. ”Monimuotoisuus työelämässä koskettaa meitä jokaista, riippumatta henkilöstöryhmästä, työtehtävästä tai asematasosta. Tämän hankkeen tavoitteena on tiedon lisääminen, ennakkoluulojen hälventäminen ja erilaisten ihmisten mukaan ottaminen työelämään tasapuolisesti. Toivomme myös, että kemian alan yrityksissä jo käytössä olevat hyvät monimuotoisuuskäytännöt nousevat esille ja niiden avulla voimme yhdessä luoda uusia käytäntöjä.” toteaa Sirkku Pohja, yhdenvertaisuus ja työelämäasiantuntija YTN:stä.

Nyt alkava hanke keskittyy ihmisten kannalta kestävään työelämään muun muassa siten, että jokaisella työikäisellä olisi mahdollisuus päästä mukaan työelämään ja menestyä siinä omana itsenään. ”Tarkoituksemme on auttaa työpaikkoja tunnistamaan turvallisuuteen ja työn sujumiseen liittyviä yksilöllisiä ominaisuuksia ja niistä johtuvia haasteita sekä ennen kaikkea löytää hyviä työkaluja työpaikkojen arjen pulmiin.” sanoo Jenni Uljas, Teollisuusliiton työympäristöasiantuntija.

Hankkeella on omat nettisivut, https://www.monimuotoinen.fi/, joilta löytyy tietoa työelämän monimuotoisuudesta. Vastaamme muun muassa kysymyksiin mitä on työntekijöiden monimuotoisuus, monimuotoisuuden johtaminen, psykologinen turvallisuus ja monimuotoisuus työsuojelussa. ”Nettisivuilla on huomioitu saavutettavuus parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteenamme on, että sivut ovat houkuttelevat, helppokäyttöiset ja hakukoneystävälliset. Sivut on tarkoitettu kaikille.” sanoo Taru Reinikainen Ammattiliitto Pron kemian alan sopimusalavastaava.

Syksyllä 2024 mukana olevien liittojen jäsenille on tulossa miniwebinaareja aiheen tiimoilta. Jäsenet pääsevät myös vaikuttamaan webinaarien aiheisiin.

Monimuotoinen työelämä on yksi kemianteollisuuden globaalin Responsible Care -vastuullisuusohjelman teemoista. Ohjelmassa olevat kemianteollisuuden yritykset ovat sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä.

Lisätietoja:

Taru Reinikainen, Ammattiliitto Pro, 050 581 4371

Jenni Uljas, Teollisuusliitto, 044 568 2658

Sirkku Pohja, Ylemmät Toimihenkilöt YTN, 040 754 2216